تماشای انیما، قطعه‌ای موزیکال از پل توماس اندرسن و تام یورکزمانِ خوانش 5 دقیقه

Anima فیلم موزیکال کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای است که پل توماس اندرسن با همکاری تام یورک براساس آلبومی به همین نام از او [منتشر شده به سال ۲۰۱۹] ساخته است. این فیلم شامل سه قطعه از آلبوم است. پیشنهاد می‌شود که این قطعه را با صدای بلند بشنوید و روی بزرگ‌ترین صفحه‌ی تصویر ممکن آن را ببیند.

 

در ادامه می‌توانید قطعات و اشعار را به ترتیبی که در فیلم آورده شده بشنوید و بخوانید.

 

قطعه اول اخبارْ نه/ Not The News

این جماعت کی هستن؟

من توی شهدِ سیاه هستم

اشاره کرد که ویالون‌ها بنوازند

با همدردی بنوازند

من فرار نمی‌کنم

بس است شیشه‌های شکسته

بس است دیگر، باید بتوانم بخورم

پای رقصانم را

طالع‌بین

با یک دریا پرِ پرنده

اشاره کرد که ویالون‌ها بنوازند

با همدردی بنوازند

ولی من فرار نمی‌کنم

بس است شیشه‌های شکسته

بس است دیگر، باید بتوانم بجنبانم

پای رقصانم

Who are these people
In black treacle
You’re starting violence
And say nothing

But I’m not running
Enough of broken glass
Enough so I can leave
My dancing feet

Fortune teller
See the feather
Just like violence
And sympathy, yeah

But I’m not running
Enough of broken glass
Enough so I can leave
My dancing feet

I’m not running
Enough of broken glass
Enough so I can leave
My dancing feet

قطعه‌ دوم از ترانه‌ی ترافیک/Traffic است

تسلیم شو

در آب غرق شو

هیچ‌کس

هیچ‌کس

خوب نیست

مناسب نیست

یک آینه

یک اسنفج

ولی تو آزادی

نشان بده پول کجاست

با یک زامبی پولدار مهمانی بگیر

با یک نِی بِمَکَش

با یک زامبی پولدار مهمانی بگیر

جنایت سود دارد، زَنکِ باهات می‌ماند

توی کنزینتون و چلسی

و باید قول بدی

باید به من قول بدی

نمی‌توانم نفس بکشم

نفسم بالا نمی‌آید

آبی در کار نیست

آبی نیست که غرقم کند

دارم خفه می‌شوم

بدنم نمی‌کِشَد

دیواری آجری

دیواری آجری

ولی تو آزادی

Submit
Submerge
Nobody, nobody
It’s not good

It’s not right
A mirror
A sponge
But you’re free

Show me the money
Party with a rich zombie
Suck it in through a straw
Party with a rich zombie

Complains, she stays
Can’t sing in my jealousy
And you’ll have to make amends
To make amends to me

I can’t breathe
I can’t breathe
There’s no water
There’s no water

I jump free
Foie gras
A brick wall
A brick wall
You’re free

Show me the money
Party with a rich zombie
Suck it in through a straw
Party with a rich zombie

Complains, she stays
Can’t sing in my jealousy
And you’ll have to make amends
To make amends to me

و قطعه‌ سوم و آخر از ترانه‌ی هم‌سراییِ سپیده‌دمان/ Dawn Chorus است.

از بن‌بست عقب بکش

بیا، بدترین خودت باش

دوباره کارت را رها کردی

و افکارت همین طوری رهایند

اگر بتوانی دوباره تکرارش کنی

کمی گَردِ تَن پَری می‌خواهی

یک هزار پرندهٔ کوچک می‌خوانند

اگر باید، پس باید انجامش دهی

لطفاً بذار بدانم

هر وقت خسته شدی

از نورِ سفید

از هم‌سراییِ سپیده‌دم

اگر بتوانی دوباره تکرارش کنی

نمی‌دانی چقدر

زودی بهم بگو

تندی بهم بگو

بُدو، تندی بهم بگو

اگر بتوانی دوباره تکرارش کنی

آره، بدون لحظه‌ای تردید

دوست ندارم رابطه را تمام کنم

و در را پشت سرم ببندم

گمانم چیزی را از دست دادم

ولی مطمئن نیستم چی؟

وسط این گرداب

باد شدت می‌گیرد

دودهٔ لولهٔ بخاری را به هوا پخش می‌کند

نقش‌هایی مارپیچ روی هوا می‌زَند

نقش‌هایی از تو عشقم

تو قطعه‌ای کوچک برمی‌داری

و بعد آن را می‌شکنی

این همان صدای لعنتی است

صدای هم‌سرایی در سپیده‌مان

اگر دوباره می‌توانستیم تکرارش کنیم

چیز مهمی است، که چی؟

لطفاً وقتی خسته شدی بگذار بدانم

این آخرین فرصت است

آخرین هفت‌تیرکشی و نَبَرد

اگر بتوانی دوباره تکرارش کنی

این بار با کِلاس…

Back up the cul-de-sac
Come on do your worst
You’ve quit your job again
When your train of thought

If you could do it all again
A little fairy dust
Thousand tiny birds singing
If you must you must

Please let me know
When you’ve had enough
Of the white light
The dawn chorus

If you could do it all again
You don’t know how much
Pronto pronto [?]
Come on chop chop

If you could do it all again
Without a second thought
I don’t like leaving
The door shut

I think I miss something
But I’m not sure what
In the middle of the vortex
The wind picked up

Shook up the soot
From the chimney piles
Into spiral patterns
Of you my love

I take a little piece
And break it off
What’s that bloody racket
It’s the dawn chorus

If you could do it all again
Big deal so what
Please let me know
When you’ve had enough

It’s the last chance
Ok corral
If you could do it all again
It’s time with style